Sekretesspolicy

Bakgrund

PimPim Ace Management värnar om den personliga integriteten och samlar eller lagrar inte personuppgifter såvida individen inte har samtyckt. PimPim Ace Management följer GDPR som styr hur personuppgifter får hanteras.

Insamling av information

Informationen vi samlar in används i huvudsak för att kommunicera via e-mail eller telefon. Annan insamlad data kan vara av sådant slag som krävs för att fullfölja avtal, dokumentation av spelarens arbetsuppgifter för att säkerställa spelarens utveckling eller av annat rättsligt skäl.

Användning och lagring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med tredje part för att fullfölja avtal eller av andra rättsliga skäl, dock endast med tredje part med vilken personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats. Personuppgifter lagras endast erforderlig tid. Om inget annat avtalats säljs ingen data till tredje part.

Den registrerades rättigheter

Du har alltid rätt att få veta, erhålla, korrigera eller radera personuppgifter som vi har sparat om det inte finns rättslig grund för att fortsatt spara dem. Du har också rätt att när som helst återkalla tidigare medgivande för lagring av personuppgifter eller avregistrera dig från eventuella utskick.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring hur vi hanterar personuppgifter. Vänligen kontakta oss på pimpim@pimpimacemanagement.com.

Joachim “Pim-Pim” Johansson

Personuppgiftsansvarig

PimPim Ace Management AB

PimPim Ace Management AB kan när som helst ändra denna policy genom uppdatering av densamma.

Senast uppdaterad 2022-01-10