Försäkringspolicy

Spelarens ansvar att teckna egen försäkring

Vid spel med någon av tränarna i Pim-Pim Ace Management ansvarar spelaren och/eller beställaren själva för att säkerställa att alla nödvändiga försäkringar för ex. idrotts- och personskador (kortsiktiga skador men även för eventuella bestående men som kan uppstå), sjukdomar, ekonomiska effekter och sjukskrivningar finns.

Pim-Pim Ace Management avsäger sig samtliga skyldigheter avseende de eventuella risker som finns för att träna med och/eller anlita bolaget.

Är du osäker på om du vill beställa eller spela med oss till följd av att Pim-Pim Ace Management inte tar ansvar för eventuella skador etc. som kan uppstå så rekommenderar vi er att INTE anlita oss.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring hur vi hanterar försäkringsärenden. Vänligen kontakta oss på pimpim@pimpimacemanagement.com.

Joachim “Pim-Pim” Johansson

Försäkringsansvarig

PimPim Ace Management AB

PimPim Ace Management kan när som helst ändra denna policy genom uppdatering av densamma. Det är spelarens och beställarens ansvar att uppdatera sig om senaste policyn som vi har.

Senast ändrad 2022-01-10